Panasonic NPM-D3 Y-Axis N610160757AA KN610160757AA-08-2

Panasonic NPM-D3 Y-Axis N610160757AA KN610160757AA-08-2

#1. P/N: N210191277AA | Part name: Plate | Qty: 2

#2. P/N: N210198064AA | Part name: Stopper | Qty: 4

#3. P/N: N210141785AA | Part name: Post | Qty: 4

#4. P/N: N210109439AA | Part name: Piece | Qty: 8

#5. P/N: N210189822AA | Part name: Bracket | Qty: 2

#6. P/N: N210105536AA | Part name: Bracket | Qty: 2

#7. P/N: N510027223AA | Part name: Washer | Remarks: Round finish plain washer (JIS B 1256:1978) 12 10H A2J (Trivalent) | Qty: 4

#8. P/N: N510056624AA | Part name: Screw | Remarks: Hexagon socket set screw Flat point M12X60-45H A2J (Trivalent) | Qty: 4

#9. P/N: XXE6D6FT | Part name: Screw | Remarks: Hexagon socket set screw Cup point M6X6-45H SOB | Qty: 8

#10. P/N: MTNK000537AA | Part name: Bolt | Remarks: Hexagon socket head cap screw M8X25-10.9 A2J (Trivalent) (MEC proces | Qty: 8

#11. P/N: N510029211AA | Part name: Spring Pin | Remarks: 1017003-60016 | Qty: 4