Panasonic KME Next Production Modular NPM KXF0E0V6A00 CLIP NK-12N

Made By Panasonic KME. Part Number: KXF0E0V6A00. Part Name: CLIP NK-12N. For: Panasonic KME Next Production Modular NPM N610073252AA NPM Main Body.