Panasonic KME Next Production Modular NPM N510031642AA TUBE AT-50E-SIGMA

Made By Panasonic KME. Part Number: N510031642AA. Part Name: TUBE AT-50E-SIGMA. For: Panasonic KME Next Production Modular NPM N610095857AA NPM MULTIFUNCTIONAL TRANSFER UNIT.