FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMA1800 BKT

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QMA1800. Part Name: BKT. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Sub robot SX QUA.MTU-4RE Sub robot SY QMA.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008306 Categories: ,