FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 H4217T BEARING 7004ADBC7P5

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: H4217T. Part Name: BEARING 7004ADBC7P5. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 X axis slide QPA.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008863 Categories: ,