FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 Y30555 UNION ELBOW KQW10-99

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: Y30555. Part Name: UNION.ELBOW KQW10-99. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Head QUH.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008163 Categories: ,