FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QQC0770 BKT

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QQC0770. Part Name: BKT. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Out conveyor QUQ.MTU-4RE Out conveyor QMQ.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008196 Categories: ,