FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMT1621 PIN

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QMT1621. Part Name: PIN. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Tray unit QUT.MTU-4RE Tray unit QMT.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008443 Categories: ,