FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMQ1200 BKT

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QMQ1200. Part Name: BKT. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Out conveyor QUQ.MTU-4RE Out conveyor QMQ.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008194 Categories: ,