FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMH1860 JAW FEED

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QMH1860. Part Name: JAW.FEED. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Head QUH.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008126 Categories: ,