FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMA2260 SHAFT

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QMA2260. Part Name: SHAFT. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Sub robot SX QUA.MTU-4RE Sub robot SY QMA.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008263 Categories: ,