FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 QMA1990 PIN

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: QMA1990. Part Name: PIN. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Sub robot SX QUA.MTU-4RE Sub robot SY QMA.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008312 Categories: ,