FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 PPT0910 PIN

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: PPT0910. Part Name: PIN. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 Y axis table QPT.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008939 Categories: ,