FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 NPT0540 COLLAR

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: NPT0540. Part Name: COLLAR. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Sub robot SX QUA.Y axis table QPT.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008255 Categories: ,