FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 LQL0220 COLLAR

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: LQL0220. Part Name: COLLAR. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Head QUH.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008143 Categories: ,