FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 KPG0070 COLLAR

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: KPG0070. Part Name: COLLAR. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 Parts ejector QPG.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008557 Categories: ,