FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 HP43251 NIPPLE

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: HP43251. Part Name: NIPPLE. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 Air device QPZ.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-007565 Categories: ,