FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 AIPT5030 GUIDE

FUJI Electronics Assembly Equipment Spare Parts. Part Number: AIPT5030. Part Name: GUIDE. For FUJI IP3 IP-III IP-IIIE IP-III-4000 IP-III-5000 MTU-4LE Tray unit QUT.MTU-4RE Tray unit QMT.

SKU: SMTBOX-SMT-SPARE-PARTS-008416 Categories: ,